Essay regarding Idrettens Skyggesider
Idrettens Skyggesider

Essay regarding Idrettens Skyggesider

Innledning: Oppgaveteksten lyder som f?lgende: Redgj?r to get noen audio-video sportens skyggesider (f. eks. vold, doping og gamling). Dr?ft problemenes framvekst we et sosiologisk perspektiv, samt antyd mulige l?sninger…..