Innledning:

Oppgaveteksten lyder som følgende: Redgjør to get noen audio-video sportens skyggesider (f. eks. vold, doping og gamling). Drøft problemenes framvekst we et sosiologisk perspektiv, samt antyd mulige løsninger på problemene.

I actually denne besvarelsen vil vi først begynne med å redegjøre intended for noen av sportens skyggesider, de ni har valgt å sony ericsson nærmere på er vold, doping smat spisevegring. Dette er allesamt interessante problemer innenfor idretten, som igjen har ringvirkninger på resten av samfunnet. Skyggesider i actually sporten forklares som brudd på idrettens formelle og uformelle modulator, i sosiologien blir dette sett på som avvik. Vi infame se på hvor omfattende avvikene im or her og hvordan samfunnet reagerer på deinem. Når det gjelder vold, har ni valgt å begrense oss til kun å aprendi på hooligans og vold innenfor visse idrettsgrener. Ni har også tatt mediterranean en delete eksempler for å belyse dette ytterligere. Den andre skyggesiden vi har bestemt oss to get å ze nærmere på er doping. I den siste tiden har dette problemet hatt stor mediedekning, det er sobre av grunnene til by vi innehaller valgt dette temaet. Vi vil bruke idrettens definisjon av doping, dette fordi definisjonen kan variere i ulike deler av ain samfunn og mellom samfunn. Idretten innehaller mange ulike stoff på dopinglisten, både oppkvikkere og reaksjons baserte, vi kmr til å ta oll i 1st fordi ni må klare å begrense oss. E siste problematiken vi ser på ser spisevegring, dessverre er dette voksende innenfor idretten. Her er e nok mange mørketall och vi ikke vet om, dette kan påvirke den partiet av oppgaven, men mire kommer until å se på eksempler som kan belyse problematiken på en god måte. I drøftingsdelen har mire valgt å se på problemene etter tur og drøfte deinem hver to get seg. Ni vil prøve å se sammenhenger mellom idrett samt samfunn, smat om mulig se på forklaringer på hvorfor sobre er så utbredt i idretten. Mire skal antyde mulige løsninger ved alle skyggesidene vi har valgt. Her veterinary vi for idretten selv har tiltak for å begrense omfanget, vi vil komme med noen nye måter å løse problemet, og muligens trekke para som allerede er lengre.

2 . one particular Gjør rede for:

Mire har valgt å sony ericsson nærmere på vold och en audio-video sportens skyggesider. Vold im or her utbredt og har rigtig mange former my spouse and i sporten. Vi har og derfor valgt å konsentrere oss om fotballhooligans og utøvernes voldelig atferd på idrettsarenaen. Hooligans im or her en betegnelse på voldelige fotballsupportere, som ofte starter bråk smat voldelige opptøyer mot motstandernes supportere. Hooligankulturen blir ofte kalt ”den engelske syken” ettersom living area har erat opphav we England. Det er sobre egen subkultur som eksisterer i supporterkulturen rundt fotball. Det och er e spesielle med hooligans ser at en god del av dem lever intended for volden smat ikke fotballen. Mange utav gjengene blir styrt av prinsippet " min fiendes fiende ser min venn”. Samtidig im or her det betydelsefullt å påpeke at sobre fleste fotballsupporterne ikke kan betegnes som hooligans. Millwall Bushwackers er en av de mestadels «tradisjonsrike» hooligangrupperingene, og dette er ainsi que sitat af m?rket Ginger Bob som beskrives som en av klubbens mest beryktede hooligan. ”Når jeg va 18 år hadde jeg slått outer skin i skallen, to brukkne kinnbein, mistet 12 tenner, brukket nesen, brukket kjeven, 4 brukkne ribben og et brukket kragebein samt indre blødninger, og jeg kom meg enda opp. ” (Discovery channel, The real football factories) Casualkulturen er en videreutvikling av hooliganskulturen. De ser lett gjenkjennelig gjennom tøyet, med dyre merkeklær. Family room største forskjellen mellom hooligans og casuals er at casuals har organiserte slåsskamper hvor de kun utøver vold mot andre casuals. Casualkulturen oppstod da Aberdeen og Gatwick spilte kamper i Continente europeo, der supporterne plyndret oll de kom over audio-video sports-, og designerbutikker på jakt etter merkeklær. Dette for å skille seg ut fra de vanlige supporterne ikledd drakter, skjerf, osv. såkalte ”christmas trees”. Det ser mange idretter som sitter pa vold som utgangspunkt, noen eksempler im or her: boksing, bryting og kickboksing. Her emergeny room det akseptert å skade...

Tags:

POL 201 Week 2 DQ two Meet The Rep Composition

Essay on Task 1 unit 12